Jak jednoduše předejít bolestem pohybového aparátu pro pokročilé

První úvaha Vám nepřinesla nic nového? Chápu. Byla hodně obecná a zjednodušující, ale já mám ráda cesty od jednoduchých k nejsložitějším věcem a pak zas zpět, ale možná už s větším nadhledem, pochopením, vděčností a respektem, co všechno se za tím zdánlivě banálním skrývá.

Psala jsem o nutnosti rozpohybovat energii. Někdy to ale z nějakého důvodu nejde a bolest přetrvává. Za tím se může skrývat spoustu příčin. Zkusme se na to podívat z trochu nefyzioterapeutického úhlu pohledu.

Jsou v těle místa, kde dochází ke stagnaci energie častěji než jinde. Dřív jsem brala jako dostačující vysvětlení, že jsou to svaly, které mají predispozici k přetížení, že drží tělo proti gravitaci a také jsou na ně kladené větší nároky v každodenních činnostech. S tím se ztotožňuji i nyní, jen mi do kompletnější představy PROČ právě tyhle místa pomohl pohled čínské medicíny a zkušenosti se svým tělem a z ordinace.

Čínská medicína se opírá o existenci určitých druhů energií v přírodě a stejnětak v těle. Nazývá je elementem dřeva, ohně, vody, kovu a země a přisuzuje jim určité kvality, jejichž reálné projevy můžeme úplně normálně pozorovat v přírodě. Stejné kvality jako mají tyto elementy jsou zhmotněné v našem těle v podobě orgánů – v pěti yinových (plných) a k nim přiřazených yangových (dutých). Energie elementů se v těle projevuje nejen v této zhmotněné podobě, ale i na úrovni kanálů – meridiánů.  V praxi zjišťuju, že emoce, které jsou s jednotlivými orgány dávány do souvislosti dle TČM se v daných meridiánech projevují v podobě stagnací. Větší tendence k usazování emocí mají yangové dráhy nebo je alespoň častěji nacházím v tenzi. Nejvíc napětí bývá v různých částech dráhy močového měchýře, která se táhne po celé zadní straně těla a dále v dráze žlučníku jdoucí po bočních stranách.

Připadá mi zajímavé, že ashtanga jóga, kterou cvičím se v první sérii věnuje především předklonům a až v dalších sériích pracuje vydatně se záklony. Odpovídá to také mým pozorováním, že pro zdárné uvolnění míst na přední straně těla a pro kvalitní aktivaci některých svalových skupin je potřeba začít uvolněním stagnací v yangových drahách. Ale to zatím jen pozoruju.

Chtěla jsem v pokračování úvah na téma předcházení bolesti pobídnout kromě pouhého rozpohybování energie také zaměření pozornosti na uvolňování právě těchto dvou yangových drah. Mně se osvědčilo aktivní protahování do předklonu a úklonu v první fázi a pasivní setrvání v pozici po delší dobu v druhé fázi.

Proces uvolňování zvlášt v té druhé fázi může být spojen i s uvolněním emocí v podobě myšlenek na určité téma nebo přímo konkrétních emocí, které je dobré pak jen pozorovat a dále neprobírat.

Líbí se mi, že i když pracuju „jen“ s tělem, odezva se dostaví nejen v těle. Zprvu možná prohloubí chaos, když vyplaví uložené, ale nakonec vede k vědomějšímu tělu a tak i vědomějšímu životu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *